Про нас

DigiFLEd – трирічний проєкт Erasmus+ CBHE, який координується Університетом Тампере (Фінляндія). Проєкт спрямовано на розвиток потенціалу українських університетів через модернізацію та діджиталізацію 24 навчальних програм з іноземних мов (ІМ). У контексті поточних геополітичних викликів, з якими стикається Україна, розвиток доступного цифрового навчального середовища є надзвичайно важливим. DigiFLEd передбачає забезпечення безперервності та усталеності освітніх процесів для збереження та розвитку людського капіталу України у майбутньому.

Для кого це?

Цільовою аудиторією проєкту є здобувачі вищої освіти, викладачі університетів та вчителі шкіл. Кількість осіб, які набудуть досвід від проєкту – близько 1400.

Що це дасть?

Основні заходи проєкту охоплюють візити з порівняльних досліджень представниками українських вишів до університетів-партнерів ЄС, модулі Train-the-Trainers, розроблення та пілотування семи курсів з використанням ІКТ для українських університетів у співпраці з європейськими колегами, створення мережі віртуальних ресурсних центрів, нетворкінгові заходи для роботодавців та підсумкова конференція.

Загальна мета DigiFLEd:

Стратегічною метою є підвищення якості вищої освіти в Україні через інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) до навчальних програм з іноземних мов.

Конкретні цілі:

5
усунути невідповідності між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
5
забезпечити фахівцям ІМ необхідну підготовку з ІКТ;
5
сприяти співпраці між університетами-партнерами;
5
употужнити зв’язки між ЗВО, школами та іншими зацікавленими сторонами;
5
посилити міжнародну впізнаваність української мови та культури.

Робочі пакети

РП1

Управління проєктом

(ТАУ)

РП2

Проведення порівняльного аналізу

(ХНУ)

РП3

Методичне навчання

(УЗМ)

РП4

Навчальний контент

(ТАУ)

РП5

Розроблення та впровадження нових курсів

(ДДПУ, ГІІМ)

РП6

Забезпечення якості

(МНУ)

РП7

Комунікація та поширення інформації

(ДНУ)

Q

РП1 – Управління проєктом:

забезпечити досягнення цілей проєкту в рамках бюджету та запланованих термінів; моніторинг розвитку проєкту, контроль результатів та звітності з урахуванням вимог Європейської Комісії.
Відповідальний: : ТАУ

Q

РП2 – Проведення порівняльного аналізу:

здійснити навчальні візити до 3 європейських університетів-партнерів для ознайомлення з найкращими практиками ЄС у викладанні і навчанні іноземної мови в українських університетах та старт навчальних модулів
Відповідальний: ХНУ

Q

РП3 – Методичне навчання:

розробити та запровадити 6 навчальних модулів для викладачів іноземної мови, щоб втілити цифрові навички у створення електронних курсів за допомогою цифрових інструментів в освітньому середовищі.
Відповідальний: УЗМ

Q

РП4 – Навчальний контент:

розробити та впровадити 7 навчальних модулів для викладачів, які сприятимуть покращенню навичок та компетенцій викладачів англійської мови професійного спрямування
Відповідальний: ТАУ

Q

РП5 – Розроблення та впровадження нових курсів:

розробити навчальні плани та матеріали для 7 нових курсів, надати викладачам англійської мови підтримку та керівництво для розроблення нового цифрового контенту, щоб оновити 24 навчальні програми для бакалаврату та магістратури відповідно до найдієвіших європейських практик.
Відповідальний: ДДПУ, ГІІМ

Q

РП6 – Забезпечення якості:

забезпечити та контролювати якість протягом усього періоду реалізації проєкту для остаточного підготовлення оновлення навчальних програм на рівні бакалаврату та магістратури, спряючи акредитації Національним агентством із забезпечення якості у вищій освіті.
Відповідальний: МНУ

Q

РП7 – Комунікація та поширення інформації:

підвищити обізнаність про проєкт та його результати в академічній спільноті, відповідній галузі та суспільстві через вебсайт проєкту, соціальні медіа, мережу віртуальних університетських центрів DigiFLEd, а також тематичні заходи.
Відповідальний: ДНУ