Про нас

DigiFLEd – трирічний проєкт Erasmus+ CBHE, який координується Університетом Тампере (Фінляндія). Проєкт спрямовано на розвиток потенціалу українських університетів через модернізацію та діджиталізацію 24 навчальних програм з іноземних мов (ІМ). У контексті поточних геополітичних викликів, з якими стикається Україна, розвиток доступного цифрового навчального середовища є надзвичайно важливим. DigiFLEd передбачає забезпечення безперервності та усталеності освітніх процесів для збереження та розвитку людського капіталу України у майбутньому.

Для кого це?

Цільовою аудиторією проєкту є здобувачі вищої освіти, викладачі університетів та вчителі шкіл. Кількість осіб, які набудуть досвід від проєкту – близько 1400.

Що це дасть?

Основні заходи проєкту охоплюють візити з порівняльних досліджень представниками українських вишів до університетів-партнерів ЄС, модулі Train-the-Trainers, розроблення та пілотування семи курсів з використанням ІКТ для українських університетів у співпраці з європейськими колегами, створення мережі віртуальних ресурсних центрів, нетворкінгові заходи для роботодавців та підсумкова конференція.

Загальна мета DigiFLEd:

Стратегічною метою є підвищення якості вищої освіти в Україні через інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) до навчальних програм з іноземних мов.

Конкретні цілі:

5
усунути невідповідності між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
5
забезпечити фахівцям ІМ необхідну підготовку з ІКТ;
5
сприяти співпраці між університетами-партнерами;
5
употужнити зв’язки між ЗВО, школами та іншими зацікавленими сторонами;
5
посилити міжнародну впізнаваність української мови та культури.

Робочі пакети

Рп 1

Управління проєктом

ТАУ

Рп 2

 Порівняльні дослідження

ХНУ

Рп 3

Методичне навчання

МНУІ

Рп 4

Змістове навчання

ТАУ

Рп 5

Розроблення та проведення курсів

ДДПУ

Рп 6

Забезпечення якості

МНУ

Рп 7

Комунікація та поширення результатів проєкту

ДНУ